PDB ID or protein name
1b5n
1cz6
1e0q
1gm2
1hrl
1hvz
1ieo
1irr
1jbl
1kfp
1lfc
1m4f
1o8y
1pg1
1q71
1rkk
1rpb
1s6w
1s7p
1soc
1tk2
1v28
1y58
1y5c
2atg
2dj9
2djc
2eqt
2ew4
2jni
2jsb
2l8x
2llr
2lnq
2lny
2ls1
2lti
2lwq
2lws
2lwt
2lwu
2lwv
2lx6
2lye
2m37
2m3n
2m62
2m6j
2m7i
2m7j
2m8f
2mai
2mfv
2mlj
2mmt
2mmw
2mq2
2mtm
2muh
2mw3
2mz6
2n5c
2n6u
2n7n
2n7o
2nb5
2nb6
2nc7
2ndl
2ndm
2ndn
2rtv
2y3j
2y3k
2y3l
3h0t
3njw
3nve
3nvf
3ow9
3zkt
4m6e
4nag
4q8d
4ttk
5awl
5d9e
5gvo
5hoy
5hpp
5jpl
5jqf
5kx2
5oqz
5tj1
5ui6
5ui7
5vav
5xm4
5xok
5y0i
6awk
6awm
6axi
6azf
6b34
6b35
6b5w
6cfb
8tfv

List of related PDB entries:

1b1v
2lyf
2m77
2m78
2m79
1jbn
1t9e
1m4e
1o8z
1zy6
1pp5
1x7k
2b5k
1rpc
2lzi
1bqf
2eqh
2eqq
2j15
5m9u
2m2s
2m2x
2m2y
2m2h
2m2g
2m1p
2n68
2n6v
2mq4
2mq5
2n7t
1wo0
1ma2
1ma4
1ma6
1ma5
2lm8
2mdb
1wo1
2kef
1b10
2kkg
2lh8
1e1g
1e1j
1e1p
1e1s
1e1u
1e1w
1fkc
1fo7
1h0l
1hjm
1hjn
1i4m
1oeh
1oei
1qlx
1qlz
1qm0
1qm1
1qm2
1qm3
2k1d
2kun
2lej
2ol9
2w9e
3haf
3hak
3heq
3her
3hes
3hj5
3hjx
3md4
3md5
3nhc
3nhd
1uao
2rvd
5hox
5how
5xo9
5y0h
5y0j
6azg
5xoa
5xo5
5xo4
5xo3
5xol